Skip to content

Vivil-lekene – digitalt program

Vivil-lekene er et landsomfattende idrettsarrangement for utviklingshemmede, som arrangeres av Vivil IL i Bærum.

Idrettslaget har et sterkt ønske om å utvikle seg digitalt, og i denne prosessen bisto jeg og teamet i Gjerholm Design med research, UX- og UI-design av digitalt program for Vivil-lekene 2021.

Dette er bare begynnelsen og jeg ser frem til å jobbe mer med å utvikle gode digitale løsninger for en målgruppe der universell utforming kommer foran alt annet.
Kunde:
Kategori:
Verktøy: