Skip to content

Right Price Tiles: Koste skjorta,-

Jeg leverte motion for Right Price Tiles-kampanjen "Koste skjorta,-".

Motion: Christian V. Hope
Kreatører: Maiken Eriksen, Orhan Kuresevic
Opptak, klipp og 3D: Friksjon Film og Sindre Ofstad