Skip to content

NCMT

Jeg har levert nettløsning for NCMT, en ny næringsklynge jobber for utvikling av innovative, markedsrettede og bærekraftige materialløsninger innen polymer og kompositt. Logoen og fargepaletten er utviklet av Kristin Gjelsvik i Rein Design.

Se nettstedet på ncmt.no
Illustrasjonsbilde av NCMT sitt nettsted.