Skip to content

Arbeider

Jubileum hos Møbelringen

Møbelringen Orkanger fyller 35 år og det måtte selvsagt markeres med digitalt materiell for å dra folk til butikken.

Motion Christian V. Hope, AD Orhan Kuresevic og tekst Maiken Eriksen
Video til første kort i karusellen
Karusell med video i første kort og produkter videre.
Videoad med historien til butikken
Videoad med tilbudsprodukter