Skip to content

Global Disability Summit

Global Disability Summit er et svært viktig fora for å peke ut en felles retning i det internasjonale utviklings- og bistandsarbeidet, med fokus på de 1,2 milliarder menneskene i verden med nedsatt funksjonsevne.

Årets samling ble sendt fra Norge og i livestreamen kunne man velge mellom hele 8 språk på voice over, 6 tegnspråk, og 8 språk på simultantekstingen.

Vi har utviklet et sett med vignetter, bumpere og supring. Første runde var en Pre-Summit i januar, og vi videreutviklet grafikken til hovedarrangementet i februar.

Logo er ferdigmateriell fra GDS.
Motion: Christian V. Hope
Design: Jorunn Waaler
Lyd: Lyd i Sentrum
Produksjon: Medvind

Pre-Summit

Main Summit

Skisse over hvordan livestudio skulle rigges.
Sømløs loop til led-vegg i studio
Overgang mellom bilder