Skip to content

BI: ID-kort

Jeg redesignet ID-kortene på BI, både til ansatte og studenter. Kortene ble tatt i bruk høsten 2016.

Kategori

Verktøy

De gamle kortene…